Menu

FRIE FAGSKOLER OM FOLKESKOLEAFTALEN: ET SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING

Frie Fagskoler om folkeskoleaftalen

Frie Fagskoler hilser den nye folkeskoleaftale velkommen og ser den som et vigtigt skridt i den rigtige retning. Især fremhæves budskabet om øget fokus på praktiske fag, flere frihedsgrader, slankning af læreplaner, indførelsen af juniormesterlæreordning og teknologiforståelse som nyt fag. Frie Fagskoler håber, at folkeskolerne tager budskabet om mere praktiske og erhvervsrettede aktiviteter til sig […]

Branchenetværket for Game Design fokuserer på linjefagsprøver og cyber security

Branchemøde i Game Design

Vordingborg Fri Fagskole var den 7. marts vært, hvor undervisere i Game Design samledes til vidensdeling og sparring. Vordingborg Fri Fagskole afholdte for nylig forårets branchemøde for undervisere i Game Design. Mødet samlede lærere fra forskellige frie fagskoler med det formål at udveksle viden, erfaringer og diskutere relevante emner inden for branchenetværket. På mødet delte […]

Efterskole i Femmøller åbner Fri Fagskole på Djursland

Djursland Fri Fagskole

Femmøller Efterskole udvider sit skoletilbud og lancerer Djursland Fri Fagskole til august 2024 Børne- og Undervisningsministeren har flere gange opfordret til at flere efterskoler kombinerer med en fri fagskole og dermed forpligter sig på en praktisk og erhvervsrettet dagsorden. Femmøller Efterskole har grebet denne bold og åbner dørene til Djursland Fri Fagskole i august. Maria […]

ALLE FRIE FAGSKOLER GÅR SAMMEN MED DANMARKS INDSAMLING I KAMPEN MOD SULT

Frie Fagskolers Patnindsamling

For første gang slutter Frie Fagskoler sig til Danmarksindsamlingen for at støtte verdens sultne børn gennem pantindsamling. Alle skoler i Frie Fagskolers Foreningen deltager. Dansk Retursystem og Danmarks Indsamling har i nogle år samarbejdet med friskoler, efterskoler og gymnasier om Danmarks Pantindsamling til fordel for verdens sultne børn. Nu træder Frie Fagskoler også ind i […]

FRIE FAGSKOLER STØTTER REGERINGENS FOLKESKOLEUDSPIL OG BYDER IND PÅ JUNIORMESTERLÆRE

Elever på en fri fagskole

Frie Fagskoler roser regeringens folkeskoleudspil og ideen til en juniormesterlæreordning. Samtidig opfordrer Frie Fagskolers formand regeringen til at inkludere Frie Fagskoler som en del af løsningen, herunder i de fremtidige investeringer i skoler og uddannelser.  Regeringen har kastet en frisk vind over dansk folkeskolepolitik med det seneste udspil, som sigter mod at etablere en stærkere […]

VELLYKKET INTROKURSUS FOR NYE LÆRERE PÅ FRIE FAGSKOLER

Frie Fagskolers Introkursus

Foreningen af Frie Fagskoler gennemførte d. 28. september et nyt og vellykket hands-on introkursus med særligt fokus på gøremålspædagogik og -undervisning. Kurset fandt sted i de inspirerende omgivelser i Spinderihallerne i Vejle og markerede premieren på Foreningens kursus for nye lærere på frie fagskoler. Et arrangement præget af inspirerende omgivelser og engagerede deltagere. “ Tak for […]

Branchenetværket i Gastronomi sætter fokus på bæredygtighed i praksis

Branchenetværk møde Gastronomi

Gastronomilærere fra hele landet var inviteret til branchenetværksmøde på Vittrup Fri Fagskole for at sætte fokus på bæredygtighed i et praksisfagligt perspektiv.  Gastronomilærerne Helene og Vivi havde lavet et fantastisk program, og vi kom omkring mange relevante emner bl.a. gode ideer til at afholde linjefagsprøver. Det er – må man sige – rettidig omhu! Vittrup […]

FRIE FAGSKOLER STØTTER REGERINGENS FOKUS PÅ PRAKTISK FAGLIGHED I FOLKESKOLEN

Håndværk

I sin åbningstale i går annoncerede statsminister Mette Frederiksen regeringens intentioner om at prioritere de praktiske fag i folkeskolen og regeringens fokus på at skabe en mindre abstrakt og teoretisk skoledag. Det er en tale vi modtager med begejstring i Foreningen af Frie Fagskoler, og formand Jesper Bienkowski udtaler: “Som formand for Foreningen af Frie […]

Frie Fagskoler håber og tror på mere støtte i Finanslov 2024

Selvom Frie Fagskoler ikke var medtænkt i regeringens finanslovsforslag, er formand Jesper Bienkowski stadig fortrøstningsfuld ift. de kommende politiske forhandlinger. Dog understreger formanden, at der er behov for konkrete politiske initiativer. ”I Frie Fagskoler glæder vi os over, at der i regeringens finanslovsforslag er afsat midler til erhvervsskolerne, så vores erhvervsuddannelser kan få et tiltrængt […]

Reformudspil risikerer at lukke Danmarks eneste erhvervsrettede kostskoleform

De frie fagskoler har ikke 8. og 9. klasse, men har i flere år arbejdet på at nytænke 10. klasse og det 10. skoleår i nye erhvervsrettede forløb. Hvis reformkommissionens anbefalinger om at lukke 10. klasse og reducere statstilskuddet på 10. skoleår bliver en realitet, er dette arbejde spildt. For så lukker Frie Fagskoler. Med […]