Menu

Velfærdsteknologi kan også være en specialfremstillet gaffel til en gigtplaget hånd

CARE Branchemøde

Frie Fagskolers branchelinje i Care var for nylig samlet til netværksmøde på SOSU-skolen i Odense. Mødet startede med spændende oplæg fra SOSU Fyns vejleder Christian Bertelsen og underviser Stina Davidsen-Nielsen,  der præsenterede skolens nye DigiTech uddannelse. Senere faldt snakken på linjefagsprøver og NERF-guns på ældrecentre.  

Christian Bertelsen delte indsigter om sin rolle som vejleder på SOSU-uddannelserne og specifikt om arbejdet med optagelse og gennemførelse. De seneste 3 år har SOSU-Fyn fokuseret på at forny og forbedre optagelsessamtalerne for alle elever, hvilket har haft en positiv effekt på forventningsafstemningen mellem skolen og de studerende. Herefter tog underviser Stina Davidsen-Nielsen over for at præsentere skolens nye uddannelse i velfærdsteknologi, DigiTech.

DigiTech: Fremtidens uddannelse i velfærdsteknologi

DigiTech er en særlig linje på social og sundhedsassistent-uddannelsen, der i øjeblikket kun udbydes to steder i landet. På DigiTech linjen er der øget fokus på velfærdsteknologi/hjælpemidler og også udviklingen heraf. Underviser Stina fortalte om teknologiens mangfoldighed, fra digitale hjælpemidler og robotter til løftegrej og særligt udformet bestik til gigtramte. Et hjælpemiddel behøver således ikke være en kompleks udviklet robotteknologi, men kan også være en specialfremstillet gaffel til en gigtplaget hånd.

På studiet bygges undervisningen  op som en arbejdsplads, hvor de studerende arbejder sammen som et team. Målet er, at alle skal kunne samarbejde med alle, da det i lige linje er det, som de studerende skal kunne i et job, når de er færdige med uddannelsen.

Hvad kan Frie Fagskoler gøre?

Stina blev spurgt, hvad CARE lærere på Frie Fagskoler kan give eleverne for at forberede dem bedst muligt til PA, SSH eller SSA-uddannelserne. Hun svarede, at ud over lyst, motivation og indsigt i fagene er det vigtigt, at de unge kan og vil samarbejde, kan møde til aftalt tid, og kan kommunikere effektivt internt i deres team og eksternt med både børn og borgere.

En af de væsentligste pointer var, at eleverne på de frie fagskoler bliver godt forberedt på, hvad de vil møde i deres kommende uddannelser. De skal være indstillet på og motiverede for at arbejde med sig selv og forstå, at de er det vigtigste “værktøj” i deres værktøjskasse. De lærer også, hvad arbejdet som SOSU-hjælper og -assistent praktisk indebærer, herunder personlig hygiejne og pleje af borgere med nedsatte funktioner.

Det var generelt opløftende at høre, hvor godt SOSU-Fyn formår at rumme studerende med et bredt aldersspænd og meget forskellige forudsætninger.

SOSU

Linjefagsprøver på CARE

På dagsorden var også et oplæg omkring linjefagsprøverne. Annette Christensen fra Vordingborg Fri-fagskole, holdt et inspirerende oplæg om hvordan de laver linjefagsprøver på skolen.

Generelt er det en kæmpe styrke, at linjefagsprøverne kan justeres og tilpasses til elevholdet hvert år. Linjefagsprøverne tilpasses elevgruppen og niveauet på årgangen. Eleverne på Vordingborg Fri Fagskole kan selv vælge om de vil have karakter på deres opgave.

Oplægget gav en god og givtig samtale skolerne imellem omkring prøvernes opbygning, gennemførelse og evaluering, og mange tog nye ideer til linjefagsprøverne med hjem på skolerne. 

Tværfaglige projekter og NERF-guns på ældrecenter

Dagen var rig på erfaringsudveksling og med mange gode idéer til opstartsforløb.

Fokus var bredt, fra øget trivsel i opstarten til hurtig praktisk inddragelse af eleverne. Blandt de konkrete forslag var et tværfagligt projekt, hvor skolens pedeller, håndværkslinjen og Care-linjen skulle skabe Maslows behovspyramide af genbrugsmaterialer.

En anden præsenteret idé var tidlige besøg på plejehjem, ældrecentre eller børnehaver. En skole delte en succeshistorie om en aktivitet, hvor eleverne planlagde et arrangement med NERF-guns på et ældrecenter. Denne utraditionelle aktivitet blev et stort hit og skabte glæde hos både de ældre og eleverne.

Netværksmødet på SOSU-Fyn afsluttedes med en fremragende og munter fortælling, som satte punktum for en rigtig god dag fyldt med inspirerende idéer og erfaringsudveksling.


Yderligere oplysninger

Udviklingskonsulent Martin Tørnqvist mt@friefagskoler.dk