Menu

Vittrup Fri Fagskole

Vittrup Fri Fagskole, er en erhvervsforberedende kostskole, hvor du kan lære at mestre livet og få lyst, energi og motivation til at fortsætte i en erhvervsuddannelse, job eller anden kompetencegivende aktivitet. 

Vittrup Fri Fagskole bygger på fællesskab, ligeværd, tillid og åbenhed. Skolen giver dig mulighed for at styrke dine personlige, sociale og faglige kompetencer i rammer, som er både trygge og udfordrende.

Vittrup Fri Fagskoles kurser er åbne for alle, der har gavn at et praktisk kostskolemiljø som trædesten til uddannelse, arbejde og livet som helhed.

Elever kan vælge at gå til prøve i dansk eller matematik som enkeltfag i både FP9 og 10, modtage undervisning uden prøver eller slet ikke have boglig undervisning.

Der er ligeledes mulighed for at få undervisning i “Engelsk uden prøve”.

På Vittrup Fri Fagskole er eleven i centrum og der arbejdes i 360 grader rundt om den enkelte elev.

Alle har individuelle mål og planer for at nå disse.

Veje at gå

Her ligger skolen

Børglum Klostervej 84
Vittrup
9480 LØKKEN
Tlf. 40 20 59 49
forstander@vittrupskolen.dk