Menu

Care

Har du en drøm om at hjælpe andre, der ikke kan selv, er syge eller på andre måder har brug for hjælp?

På Care-linjen lærer du fx om børn, ældre, omsorg, pædagogik, kommunikation og samarbejde, bevægelse og sundhed.

Du får fx indsigt i, hvordan det er at arbejde i daginstitutioner og i ældreplejen.

Du får kendskab til den professionelle vinkel, og du kan være en del af et tæt samarbejde med bl.a. plejehjem, skoler, dagpleje, børnehaver og kulturelle institutioner i lokalområdet.

Du bliver bedre rustet til en erhvervsuddannelse, hvor du har mulighed for at vælge fx:

  • social- og sundhedshjælper (SSH)
  • social- og sundhedsassistent (SSA)
  • pædagogisk assistent (PA).
 
Du kan komme i praktik og afprøve dine tillærte kompetencer. 
 
Du kan læse om det faglige mål for linjen og se hvilke skoler der har ‘Care’ på den blå knap.

Fagligt indhold

På Care er der fire overordnede fag, der alle indeholder uddybende fagområder og emner

  • Fokus på kommunikation og borgeren i samfundet
  • Fokus på pædagogik
  • Fokus på psykologi
  • Fokus på kroppen
 

I de forskellige projekter gennem året lægges der skiftende vægt på de fire overordnede fagområder, men alle aspekter af de fire fagområder er naturligt integrerede i årets projekter eller faglige forløb på kurset.

Der opnås en regulær progression gennem året.

Fagligt mål

Eleverne får færdigheder i og/eller kendskab til følgende gennem eget arbejde, lærerstyret undervisning, forlagt undervisning, praktiske fællesøvelser, virksomhedspraktik, gæstelærere og virksomhedsbesøg.

Muligheder for job og uddannelse

Der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft i velfærdsfagene. Du bliver bedre rustet til en erhvervsuddannelse, hvor du har mulighed for at blive social- og sundhedshjælper (SSH), social- og sundhedsassistent (SSA) eller pædagogisk assistent (PA).