Menu

Sydfyns Fri Fagskole

Her finde du undervisning og samvær, der giver bred folkelig oplysning inden for rammerne af frie kostskoler.

Vores undervisning er af alment dannende og skal forøge din livskvalitet og muligheder for at uddanne dig videre.

Vi tror på at et forpligtende fællesskab giver gode muligheder for at udvikle din selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed og sammenhæng i hverdagen giver livsglæde, begejstring og engagement.

Mange af vores elever har ekstra fokus på deres personlige, sociale og/eller faglige udvikling, og ønsker at komme tættere på en afklaring af deres muligheder fremadrettet.

Vi har et særligt tilbud til unge med skrive/læsevanskeligheder, samt unge med autisme. 

Du bliver optaget efter et besøg og en rundvisning på skolen.

Veje at gå

Her ligger skolen

Kilingstrupvej 5
5881 Skårup
Tlf. 6223 1328
post@sydfynsfrifagskole.dk