Menu

FRIE FAGSKOLER OM FOLKESKOLEAFTALEN: ET SKRIDT I DEN RIGTIGE RETNING

Frie Fagskoler om folkeskoleaftalen

Frie Fagskoler hilser den nye folkeskoleaftale velkommen og ser den som et vigtigt skridt i den rigtige retning. Især fremhæves budskabet om øget fokus på praktiske fag, flere frihedsgrader, slankning af læreplaner, indførelsen af juniormesterlæreordning og teknologiforståelse som nyt fag. Frie Fagskoler håber, at folkeskolerne tager budskabet om mere praktiske og erhvervsrettede aktiviteter til sig i det kommende arbejde, når aftalen skal blive til virkelighed ude på skolerne.

I en tid, hvor det akademiske ofte har haft forrang, har Frie Fagskoler målrettet arbejdet for at skabe en skoleform, der balancerer teori og praksis og anerkender de unges praktiske potentialer. Derfor møder den nye aftale også tilfredshed hos formanden for de frie fagskoler, Jesper Bienkowski:

“Vi glæder os over den retning, som aftalen tager ved at sætte fokus på praktiske færdigheder og en forbedring af de fysiske rammer i folkeskolen. For Danmark har brug for både kloge hænder og hoveder. Selvfølgelig løser aftalen ikke alle udfordringer, og meget afhænger også af, hvordan skolerne får realiseret aftalens intentioner. Det vil jeg opfordre til at have fokus på. Men uanset hvad, så er aftalen et vigtigt skridt i den rigtige retning.”

Frie fagskoler vil gerne være ”juniormesterlærere”

Initiativer som obligatorisk erhvervspraktik, repræsentanter fra erhvervslivet ind i skolebestyrelserne og juniormesterlæreordningen vækker stor begejstring og interesse hos Frie Fagskoler. Men det undrer formanden, at de frie fagskoler ikke bliver ligestillet med andre institutioner såsom FGU og den kommunale ungdomsskole, når det kommer til placeringen af juniormesterlære.

Vi har tidligere gjort opmærksom på, at de frie fagskoler gerne stiller sig til rådighed som ”juniormesterlærere”, og det holder vi fast i. Vi har i forvejen gode erfaringer med denne målgruppe og har det, der skal til af værksteder og dygtige faglærere. Så det vil vi selvfølgelig drøfte med ministeren og forsøge at få tilføjet i den kommende udmøntning af aftalen”

Velkommen til Teknologiforståelse

Aftalen rummer en kærkommen fornyelse i form af Teknologiforståelse, der både integreres i alle fag og bliver et nyt selvstændigt fag. I første omgang et toårigt valgfag med afsluttende prøve. Formanden glæder sig over dette, men håber at teknologiforståelse på sigt skal udvikles til et obligatorisk fag for alle elever:

”I frie fagskoler har vi selv erfaringer med beslægtede områder af teknologiforståelse i vores arbejde med Cyber Security, der startede som et valgfag og i dag er udviklet til en branchelinje. Der er ingen tvivl om, at frie fagskoler i de kommende år også kommer til at arbejde med videre på en ny faglighed i teknologiforståelse, og det bliver meget interessant at følge udviklingen med teknologiforståelse i Folkeskolen, hvor det er vores håb at i valgfaget selvfølgelig bliver primært praktisk og afsluttes med en praktisk prøve”.

Frie Fagskoler står klar til at hjælpe folkeskolen

Aftalens initiativ om at reducere omfanget af folkeskolens lærerplaner og dermed de bindende mål i folkeskolen giver større frihed til at tilpasse og udvikle undervisningen på alternative måder.

Formand Jesper Bienkowski understreger i den forbindelse, at Frie Fagskoler gerne stiller sig til rådighed som samarbejdspartner og inspirationskilde for folkeskolerne. Allerede i dag tilbyder Frie Fagskoler erhvervsrettede og afklarende campforløb til folkeskolens ældste klasser, som giver alle unge folkeskoleelever mulighed for at udforske deres praktiske håndværksfærdigheder og erhvervsfag. Men også i form af frie fagskolers erfaring med tilrettelæggelse af mere erhvervsrettede undervisningsforløb kan inspirere. En oplagt mulighed er, at man i aftalen åbner op for, at folkeskoleelever kan tage valgfag på en fri fagskole, foreslår formanden og uddyber:

”Med engagerede faglærere, værksteder, alternative erhvervsorienterede lærerplaner og linjefagsbeviser udgør de frie fagskoler en værdifuld ressource og inspirationskilde for folkeskolen. Og det er derfor også oplagt – udover ungdomsskoler og erhvervsskoler – at medtænke Frie Fagskoler, når folkeskolerne fremover får mulighed for at have valgfag uden for almindelig undervisningstid”.

LÆS OGSÅ:
FRIE FAGSKOLER STØTTER REGERINGENS FOKUS PÅ PRAKTISK FAGLIGHED I FOLKESKOLEN | Frie Fagskoler

Yderligere oplysninger

Formand Jesper Bienkowski
Mobil 2345 1989