Menu

Branchenetværket for Game Design fokuserer på linjefagsprøver og cyber security

Branchemøde i Game Design

Vordingborg Fri Fagskole var den 7. marts vært, hvor undervisere i Game Design samledes til vidensdeling og sparring.

Vordingborg Fri Fagskole afholdte for nylig forårets branchemøde for undervisere i Game Design. Mødet samlede lærere fra forskellige frie fagskoler med det formål at udveksle viden, erfaringer og diskutere relevante emner inden for branchenetværket.

På mødet delte underviserne deres egne undervisningsforløb og linjefagsprøver inden for game design og drøftede, hvilke øvelser og læringstilgange, der fungerer optimalt for eleverne samt hvilke udfordringer, der kan opstå i undervisningen.

Projektorienterede linjefagsprøver og animationsforløb

Underviser Hans-Henrik Høybye præsenterede Vordingborg Fri Fagskoles praktiske og erhvervsrettede linjefagsprøve, som har vist sig at fungere særdeles godt for eleverne på skolen. Prøven er designet til at lade eleverne arbejde projektorienteret med emner inden for spiludvikling i en hel uge. På den sidste dag fremlægger elevernes deres produkter, fx deres eget computerspil, og fortæller hvad de har lært. Afslutningsvist modtager de en karakter.

Underviser Alen Domazet fra Odense Designakademi præsenterede et undervisningsforløb , hvor fokus lå på animation, og hvordan man bedst motiverer elever  til at samarbejde. Der blev fremvist konkrete produkter, eleverne havde skabt, og der blev efterfølgende drøftet forskellige didaktiske tilgange til undervisningen og eleverne.

Branchemøde i Game Design og Animation

Nyt undervisningsmateriale i Cyber Security

En ny lærerplan inden for cyber security blev præsenteret af formand Jesper Bienkowski. Materialet er udviklet i samarbejde mellem Frie Fagskoler, Aalborg Universitet og ZBC med støtte fra Industriens Fond og introducerer cyber security som en ny branchelinje på Frie Fagskoler.

Undervisningsmaterialet, som også indeholder en linjefagsprøve, blev positivt modtaget af deltagerne, der så potentiale i at undervise i emnet. Den nye lærerplan giver således et solidt grundlag for at realisere målet om at udbrede cyber security yderligere som branchelinje på de frie fagskoler. 

 

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Lasse Kjær / lk@friefagskoler.dk