Menu

Om os

Frie Fagskolers skoleform har historisk set været god til praksisnær gøremålsundervisning.

Det bliver understøttet af lovkravet om at undervise den enkelte elev i mindst 1/3 praktiske og erhvervsrettede fag på skemaet.

De boglige fag foregår ikke bare i klasseværelset – de hænger tæt sammen med de praktiske og kreative fag i værkstedet.

Vi tror på, at fagene skal opleves i praksis og derfor er omdrejningspunktet virkelighedsnære og erhvervsrettede projekter – ofte i samarbejde med virksomheder.

Frie Fagskoler har siden 2015 arbejdet med, hvordan en lille, men dog landsdækkende, kostskoleform kan agere samlet samtidigt med, at vi målrettet løser forskellige branchers rekrutteringsudfordringer.

Erhvervslivet savner kloge hænder

Dansk erhvervsliv mangler kloge hænder og hoveder, der kan omsætte teori til praksis.

Frie Fagskoler er et middel til målet. Et fagligt funderet fællesskab for unge, der er praktisk begavede og i den grad uddannelsesparate, så længe uddannelsessystemet tager højde for, at man ikke kan læse sig til alt.

Vi ved, at alle tilegner sig kompetencer via forskellige læringsstile.

Frie Fagskoler er en anerkendelse af de unge, der lærer bedst, når undervisningsformen primært er praksisorienteret.

Vi spejler os i efterskole- og højskoleverdenens ide om en hverdag, hvor vi er både socialt og fagligt forbundet med hinanden, betyder, at vi er et kostskoletilbud med dannelsesperspektiv; sunde, fagligt kvalificerende og socialt udviklende fællesskaber, hvor unge får viden, holdninger og perspektiver på livet.

Frie Fagskoler skaber fundamentet for de unges vej ind i erhvervslivet

Frie Fagskoler er til for de unge, der har hænderne godt skruet på – lyse hoveder med potentiale til at bygge det fremtidige fundament for et erhvervsliv, der behøver dem.

Højt fagligt niveau, diversitet, nærvær og et undervisningsmiljø, hvor både praktisk og teoretisk undervisning matcher fremtidens forventning og giver plads til at lykkes.

Frie Fagskoler er på ingen måde et tænkt eksempel. Vi er en resultatorienteret, velafprøvet og virkelighedsnær skoleform, der over hele landet tilbyder et fagligt fællesskab med fremtidsperspektiv.

Læs magasinet