Menu

Vejle Fri Fagskole – Bøgevangskolen

Bøgevangskolen – Vejle Fri Fagskole er en af de to special-fagskoler i Danmark, der tilbyder forløb for unge med særlige læringsforudsætninger.

Et ophold på Bøgevang kan være som enkelte år eller som led i et forløb på STU, den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse.

Vi stiller skarpt på din personlige, sociale og faglige udvikling, så du kan udvikle dine færdigheder og blive klar til et selvstændigt ungdoms- og voksenliv med videre uddannelse eller beskæftigelse.

Som elev på fagskolen lærer du at bo-selv på små hold i vores elevhuse, undervisningen er praksisnær med afsæt i værkstedsbaseret gøremålsundervisning. Et brancheorienteret uddannelsesforløb med adgang til et bredt udbud af spændende valgfag.

Her er trygge rammer, højt fællesskab og sammenhold i et sundt kostskolemiljø. Skolen er beliggende i Vejle, der byder på gode muligheder for mange fritidsinteresser.

Du kan modtage dansk- og matematikundervisning med mulighed for at tilvælge afgangsprøve svarende til 9.klasse (FP9).

Her ligger skolen

Bøgevang 18
7100 Vejle
Tlf. 75 82 11 76
MAIL@BVSK.DK