Menu

FRIE FAGSKOLERS ÅRSMØDE SÆTTER FOKUS PÅ FÆLLESSKAB OG ERHVERVSLIVSSAMARBEJDER

Frie Fagskolers årsmøde og generalforsamling 2024

I weekenden den 12-13. april dannede Højhuset i Herning rammen for en inspirerende dag, hvor Frie Fagskolers årsmøde og generalforsamling blev afholdt. Stemningen var høj, og deltagerne blev beriget med en bred vifte af perspektiver og indsigter fra anerkendte talere og oplægsholdere.

Blandt de fremtrædende talere var Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye, der i en varm videohilsen anerkendte Frie Fagskolers afgørende betydning for unge, der søger den praktiske vej:

”Det er godt for alle at få en mere praktisk, en mere varieret og en mere erhvervsrettet undervisning, og det ved I jo alt om på frie fagskoler. Jeg er heller ikke i tvivl om, at Fri Fagskoler kan spille en rolle for dem, der har behov for en ekstra hjælpende hånd ind i fællesskabet. Jeg har sagt før, at jeg mener Frie Fagskoler er lidt af en overset skoleform – en lille genistreg.”

Spiser af samme gryde

Ministeren opfordrede desuden til, at flere efterskoler kombinerer med frie fagskoler med det formål at skabe et inkluderende og inspirerende læringsmiljø, hvor elever med forskellige baggrunde kan ”spise af samme gryde” mødes og inspirere hinanden på tværs af interesser.

Formanden for Frie Fagskoler, Jesper Bienkowski, udtrykte sin glæde over ministerens anerkendelse og delte ministerens synspunkt om værdien af kombinationsskoler:

“Man kan selvfølgelig ikke undgå at blive glad og en lille smule stolt, når man hører vores Børne- og Undervisningsminister kalde Frie Fagskoler for en ”genistreg”. Alle vores skoler forstår og oplever værdien af at forene unge med forskellige forudsætninger i et inkluderende kostskolemiljø, hvor praktiske læringsmetoder kombineres med en helhedsorienteret tilgang til undervisningen. Vi har allerede i dag gode erfaringer med kombinerede efterskoler og frie fagskoler, og vi ønsker at se flere af dem.”

Erhvervsdannelse, Grundtvig og digital dannelse   

Blandt de inspirerende oplægsholdere var uddannelseschef fra Dansk Erhverv, Claus Rosenkrands Olsen, der opfordrede til bedre rammebetingelser for Frie Fagskoler, herunder en klar opfordring til at politikerne hæver undervisningstilskuddet: “I Dansk Erhverv er vi godt klar over, hvad værkstedsundervisning kræver,” bemærkede Claus Rosenkrands Olsen, hvilket øjeblikkeligt blev mødt med en spontan applaus fra alle de begejstrede deltagere på årsmødet.

En anden fremtrædende oplægsholder var Hans Henrik Hjermitslev, lektor på UC Syd, der gav et historisk perspektiv på Grundtvig og de værdier, som Efterskoler, Højskoler og Frie Fagskoler alle udspringer af. Det handler i høj grad om troen på en kombination af håndværk og fællesskab som grundlag for dannelse og folkeoplysning.

Endelig havde årsmødet også besøg af læge og debattør Imran Rashid, som fortalte om betydningen af at finde balancen mellem unges trivsel og læring og den digitale verden.

Imran Rashid på Frie Fagskolers årsmøde

Frie Fagskoler inspirerer erhvervsskolerne

Blandt de mange velkomsthilsner var også Jesper Nielsen, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, der understregede vigtigheden af at lære af Frie Fagskolers og kostskolernes tankegang:

”Vi kan drage inspiration fra Frie Fagskoler og hele kostskole-tankegangen. Vi erkender betydningen af de små skoleformer. Derfor gentager jeg altid, når jeg besøger Christiansborg: Husk de små skoler – husk Frie Fagskoler og TAMU-skolerne”

Frihed til at tage ansvar

Generalforsamlingen blev afsluttet med en opfordring fra formanden til fortsat indsats for at styrke den praktiske skole- og uddannelsesvej og det 10. skoleår til gavn for unge mennesker. Han understregede i den sammenhæng balancen mellem forpligtelse og frihed:

”At vi er frie skoler, er ikke det samme, som at vi er uden forpligtelser. Vi er ikke frie FRA noget, vi er frie TIL noget. Vores 1/3 krav om erhvervsrettet undervisning og vores frihed forpligter os til at tage ansvar for eleverne og det samfund, de er en del af. Vi er frie til at være et relevant og effektfuldt supplement til det offentlige og formelle uddannelsessystem. Vi er frie til at samarbejde med erhvervslivet i Danmark”

Jesper Bienkowski holder tale på Frie Fagskolers Årsmøde 2024


Yderligere oplysninger

Politisk Chefkonsulent Lasse Kjær / lk@friefagskoler.dk