Menu

Rødding Fri Fagskole

Rødding Fri Fag- og Efterskole er en kombinationsskole for elever med ‘særlige læringsforudsætninger’.

Skolen består af en efterskoledel og en fagskoledel.

Skolen er en af de 2 specialfagskoler i Danmark, som tilbyder forløb for dig der har særlige behov og/eller læringsudfordringer.

Et ophold på Rødding Fri Fag- og Efterskole kan være som enkelte år eller som led i et forløb på STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Vi vil hjælpe dig med din personlige, sociale og faglige udvikling, så du får et godt og selvstændigt voksenliv med videre uddannelse eller beskæftigelse.

Fagskoledelen omfatter at lære at bo-selv i egne lejligheder, og du vælger selv din brancheorienteret undervisning. 

Du kan modtage dansk- og matematikundervisning med afgangsprøve.

Veje at gå

Her ligger skolen

Rødding Præstegårdsvej 11
6630 Rødding
Tlf. 74 84 25 00
mail@fagogefterskole.dk