Menu

Frie Fagskolers 10 dogmer

Frie Fagskoler har fastsat 10 dogmer for skoleformens praktiske og erhvervsrettede undervisning. Dogmerne fungerer som pædagogiske og didaktiske pejlemærker for underviserens arbejde på alle frie fagskoler

1. Virkelighedsnær undervisning 

Vi vil have undervisning, der fremmer elevernes motivation og læring af teori, som ellers ville være abstrakt og langt fra den kontekst, hvor den kan anvendes i praksis. En underviser skal vise vejen ved at give opgaver til eleven, der er væsentlige og meningsfulde og dermed overdrage legitimitet og tiltro.  

2. Ud af huset 

Læringsprocesser skal hele tiden bredes ud over skolens egne rammer for at sætte eleven i stand til bedre at interagere med det omgivende samfund og fællesskab. Vi samarbejder med virksomheder, foreninger, institutioner og folkeskoler.  

3. Ind i huset  

Læringsprocesser skal hele tiden ind udefra i skolens egne rammer for at understrege, hvor meget teori og praksis spiller sammen i virkeligheden.

Vi inviterer fx en dygtig konditor ind til at lave en masterclass på Gastronomi og Event-linjen. Desuden er materialiteten også en vigtig medspiller i læringen: Kvaliteten af værkstedet, udsmykningen, produktionsredskaberne, materialerne, indretningen etc. 

4. Sæt kroppen i spil 

Hjerneforskning viser, at det at tilegne sig viden kræver elevernes aktive deltagelse.

Gennem praktisk og kropslig tilstedeværelse udvikles elevernes eksekutive funktioner, som er grundlæggende for al læring. Mennesker er præ-refleksive. Når vi skal lære at skrive eller slå søm i, gør vi det bedst ved at skrive eller slå søm i. Når vi GØR noget, går læringen i gang. 

5. Skabe produkter  

At skabe et produkt virker motiverende og konkret for eleven. Det kan videreformidles til andre. Eleven bedømmes på sit produkt, ikke på sin person.

Fri Fagskole undervisning skal altid udmunde i et produkt, fx et solfangeranlæg af genbrugsmateriale, et lækkert sundt måltid, et bankospilsarrangement med plejehjemsbeboerne, en beklædningsgenstand, et fastelavnsarrangement for en børnehave, et computerspil, et højbed med indbygget vandingsanlæg, en lampe etc. 

6. Gør noget for nogen  

At skabe et produkt, som også giver værdi for andre, giver faglig stolthed. Faglig stolthed skal altid være en del af læringen og motivationen i Frie Fagskoler.  

7. Tværfaglige projekter 

Hånd og ånd er ikke modsætninger i Frie Fagskoler – tanken er knyttet til erfaringen, så udførelse af et konkret produkt medfører behov for yderligere læring og refleksion over erfaringen. Fx at bygge et højbed med vandingsanlæg kræver bl.a. både matematik- geometri-, tømrer-, smede- og vvs-færdigheder.

8. Praksisfællesskaber 

Vi lærer at gøre brug af hinanden, når vi samarbejder om konkrete opgaver i undervisningen. Elever lærer af hinanden. Samarbejdet forpligter og kræver kommunikation af viden for fortsat samarbejde.

Den enkelte elev oplever at have en uundværlig rolle i et praksisfællesskab. Sagt meget højtideligt: Fællesskabet løfter individualitetens åg fra den enkeltes skuldre – og toppen af al for meget selvrefleksion.

I praksisfællesskaber kan elever “fuske” sammen med andre elever, hvor man laver sin knallert, eksperimenterer med en surdej eller upcycler en gammel kjole til galla-style eller farver nogens hår blåt. Elever lærer af hinanden, også når der ikke er en lærer til stede.

9. Inddrag erhvervsliv  

Hverdagserfaringen forbindes med både viden og samfundsmæssig praksis, til arbejdsmarkedserfaring og ikke mindst til en lærling- eller elevplads efter endt erhvervspraktik. 

10. Gøremålsprøver  

Efter et år med praktisk arbejde og fællesskab giver det ikke mening udelukkende at blive bedømt på skriftlighed og individuel mundtlig eksamen. Vi laver derfor praktiske og erhvervsrettede prøver i værkstedet, hvor eleverne skal forholde sig til noget konkret og meningsfuldt. 

Den praktisk-faglige prøve er et opgør med den generelle opfattelse af udelukkende teoretiske vidensformer som udgangspunkt for faglig bedømmelse og eksamenskarakterer.  

14 skoler - og der er flere på vej


Nordsøen Fri Fagskole
Niels Juelsvej 32
9850 Hirtshals
Tlf. 6127 6017

> Håndværk, Gastro & Event, Outdoor Turisme
> Erhvervslinje, 10. klasse, Parat til job

Se mere om skolen

Halvor Fri Fagskole
Halvorsmindevej 107-109
9800 Hjørring
Tlf. 98 92 12 22

> Håndværk, Gastro & Event, Care
> Erhvervslinje, 10. klasse

Se mere om skolen

Vittrup Fri Fagskole
Børglum Klostervej 84
Vittrup
9480 LØKKEN
Tlf. 40 20 59 49

> Håndværk, Gastro & Event, Care, Game
> Erhvervslinje, Parat til job

Se mere om skolen

Hadsten Fri Fagskole
Østergade 77
8370 Hadsten
Tlf. 8698 0145

> Design & Maker, Håndværk, Gastro & Event, Care, Game Design
> 10. klasse, Erhvervslinje, Parat til job

Se mere om skolen

Djursland Fri Fagskole
Molsvej 137
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 36 24 00

> Design&Maker, Styling
> Erhvervslinje, 10. klasse, Akademilinje

Se mere om skolen

Struer Fri Fagskole
Vesterled 7
7600 Struer
​Tlf: 97850822​​

> Håndværk, Gastro & Event, Care. Game Design, Design & Maker
> 10. klasse, Erhvervslinje, Parat til job

Se mere om skolen

Vilhelmsborg Fri Fagskole
Vilhelmsborg Allé 1
8230 Mårslet
​Tlf: 51 56 77 22

> Håndværk, Ridning
> Erhvervslinje, 10. klasse

Se mere om skolen

Bøgevangskolen - Vejle Fri Fagskole
Bøgevang 18
7100 Vejle
Tlf. 75 82 11 76

> Håndværk, Gastro & Event, Design & Maker, Care
> Parat til job

Se mere om skolen

Tronsø Fri fagskole
Tronsø Parkvej 40
7200 Grindsted
Tlf: 75 32 07 22

> Håndværk, Landbrug, Gokart, Ridning
> Erhvervslinje, 10. klasse

Se mere om skolen

Rødding Fri Fag- og Efterskole
Rødding Præstegårdsvej 11
6630 Rødding
Tlf. 74 84 25 00

> GameDesign, Gastro&Event, Design&Maker
> Parat til job

Se mere om skolen

Odense Design Akademi
Ørstedsgade 28
5000 Odense
Tlf. 6612 2145

> Game Design, Gastro & Event, Styling, Design & Maker
> Erhvervslinje, 10. klasse, Akademilinje, Parat til job

Se mere om skolen

Sydfyns Fri Fagskole
Kilingstrupvej 5
5881 Skårup
Tlf. 6223 1328

> Game Design, Care, Håndværk, Gastro & Event, Ridning
> Erhvervslinje, 10. klasse, Parat til job

Se mere om skolen

Vordingborg Fri Fagskole
Violvej 3A
4760 Vordingborg
Tlf.: 55360636

> Game Design, Care, Håndværk, Gastro & Event,  Design & Maker, Styling, Cyber Security
> Erhvervslinje, 10. klasse, Parat til job

Se mere om skolen

Textilskolen - Fri Fagskole
De Conincks Vej 20
2840 Holte
Tlf. 45 42 59 15

> Design & Maker
> Akademilinje, 10. klasse

Se mere om skolen