Menu

VELLYKKET INTROKURSUS FOR NYE LÆRERE PÅ FRIE FAGSKOLER

Frie Fagskolers Introkursus

Foreningen af Frie Fagskoler gennemførte d. 28. september et nyt og vellykket hands-on introkursus med særligt fokus på gøremålspædagogik og -undervisning.

Kurset fandt sted i de inspirerende omgivelser i Spinderihallerne i Vejle og markerede premieren på Foreningens kursus for nye lærere på frie fagskoler. Et arrangement præget af inspirerende omgivelser og engagerede deltagere.

 Tak for et godt kursus. Det ville jeg ønske, jeg havde været på, da jeg startede for 2½år siden. Jeg har fortalt om de 10 dogmer og mindmappen til gøremålsundervisning hjemme på min skole,” udtrykte kursusdeltager og lærer på Vejle Fri Fagskole Karina Christensen i evaluering af dagen.

Programmet var tætpakket med vigtige emner, og deltagerne blev løbende aktiveret gennem forskellige øvelser, der fik dem op af stolene og skabte et dynamisk læringsmiljø.

Program og indhold

Formand for Frie Fagskoler, Jesper Bienkowski, indledte dagen ved at byde velkommen og præsentere skoleformens historie samt de særlige kendetegn ved Frie Fagskoler fulgt op af en “walk and talk”..

Dernæst fulgte en spændende oplægssession om gøremålspædagogik ved udviklingskonsulent Nette Schou fra FaFF, samt lærerne Niels Lajer fra Hadsten Fri Fagskole og Annette Christiansen fra Vordingborg Fri Fagskole. Her fik deltagerne mulighed for at implementere gøremålspædagogik i deres undervisningsforløb.

Efter frokost og en velfortjent pause fortsatte dagen med et oplæg og interaktive øvelser præsenteret af Anne Mette Pinderup, lærer på Flemming Efterskole, om hvordan man bedst kan møde de unge i undervisningssammenhæng.

Eftermiddagen bød på en session om lærerrollen på en Fri Fagskole ved lærerne Niels Lajer og Annette Christiansen, samt formand Jesper Bienkowski, efterfulgt af en interaktiv dilemmaspil-øvelse.

Dagen blev afsluttet med en fælles opsamling på dagens begivenheder. Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med dagen, der gav dem værdifulde indsigter og redskaber til at forbedre deres undervisningspraksis.

10 gøremålsdogmer

Især de 10 gøremålsdogmer for skoleformens praktiske og erhvervsrettede undervisning var omdrejningspunkt for dagen. Gøremålsdogmerne fungerer som pædagogiske og didaktiske pejlemærker for underviserens arbejde på alle frie fagskoler. Deltagerne fik udleveret laminerede eksemplarer af de 10 gøremålsdogmer til at tage med hjem, huske og anvende. Der fulgte også et mindmap-skema med, så deltagerne selv kunne tænke videre over, hvordan de kunne implementere de 10 dogmer i deres undervisningsforløb på deres skole.

Læs mere om Frie Fagskolers 10 gøremålsdogmer 

Bland dig og vær vedholdende på elevernes vegne

Derudover blev der præsenteret oplæg om ungdomslivstendenser og udfordringer samt, hvordan lærere kan integrere disse overvejelser i deres didaktiske tilgang til undervisningen. Kurset rundede af med oplæg, refleksion og øvelser om de specielle forhold ved at være lærer på en fri kostskole og de unikke muligheder, der følger med en fri fagskole.

Dagens pædagogiske fokus på lærergerningen på en Fri Fagskole blev klart defineret af oplægsholder Anne Mette Pinderup:

Bland dig! Vær vedholdende på elevernes vegne. De skal skubbes lidt mere til, især dem på kanten af fællesskaberne. Hold øje med og skab rammer for fællesskaberne og sørg for, at de fungerer. Og gør brug af gøremålspædagogikken, når du skal undervise

Efter yderligere evaluering og tilpasning af kurset ser foreningen frem til at gentage succesen næste år, hvor kurset afholdes torsdag den 26. september 2024.

LÆS OGSÅ: Branchenetværket i Gastronomi sætter fokus på bæredygtighed i praksis | Frie Fagskoler


Yderligere oplysninger

Udviklingskonsulent Nette Schou / ns@friefagskoler.dk