Menu

Frie Fagskoler håber og tror på mere støtte i Finanslov 2024

Selvom Frie Fagskoler ikke var medtænkt i regeringens finanslovsforslag, er formand Jesper Bienkowski stadig fortrøstningsfuld ift. de kommende politiske forhandlinger. Dog understreger formanden, at der er behov for konkrete politiske initiativer.

”I Frie Fagskoler glæder vi os over, at der i regeringens finanslovsforslag er afsat midler til erhvervsskolerne, så vores erhvervsuddannelser kan få et tiltrængt økonomisk løft. Det er enormt gode nyheder for de unge, erhvervsskolerne og for hele Danmark. Men vi er naturligvis ærgerlige over, at Frie Fagskoler ikke er medtænkt i forslaget”, udtaler Frie Fagskolers formand, Jesper Bienkowski.

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har flere gange rost Frie Fagskolers praktiske dagsorden og skolernes engagement ift. at inkludere skoletrætte unge og elever med særlige behov.

Ministeren har også været ude og argumentere for, at flere efterskoler bør overveje at udvide med en fri
fagskole afdeling og dermed blive en såkaldt kombineret efterskole og fri fagskole.

Ifølge frie fagskolers formand er virkeligheden bare den, at ministerens vision aldrig bliver en realitet uden politisk hjælp.

Værkstedsundervisning er resursekrævende

”Værkstedsundervisning koster. Det gør det på vores erhvervsuddannelser, og det gør det selvfølgelig også på de frie fagskoler. Derfor kan vi ikke komme udenom, at et økonomisk løft på finansloven er nødvendigt for at opfylde ministerens ønske om flere frie fagskoler i Danmark,” understreger Jesper Bienkowski.

Men selvom Frie Fagskoler ikke fandt den ønskede støtte i finanslovsforslaget, påpeger formanden, at Frie Fagskoler stadig er fulde af tiltro til både ministeren, regeringen og de politiske ordførere på skole- og uddannelsesområdet.

”Vi har en god dialog med vores minister, der deler vores vision om at styrke de praktiske fag og den erhvervsrettede dagsorden på skole- og uddannelsesområdet. Så vi er fortrøstningsfulde med hensyn til at finde løsninger, der kan hjælpe Frie Fagskoler med at blomstre. Flere kombinationsskoler ville uden tvivl kunne styrke vejen til EUD for flere unge og samtidig bidrage til at reducere gruppen på 43.000 unge, der i dag står uden for uddannelse og arbejdsmarkedet.” 

Gratis forbedring af succesfuld enkeltfagsordning

Formanden påpeger desuden, at politikerne kvit og frit kan ændre i frie fagskolers lovgivning for at få flere unge på en erhvervsuddannelse. Frie Fagskoler har nemlig en særlig enkeltfagsordning, der betyder, at elever uden det adgangsgivende 2-tal til erhvervsuddannelserne i dansk og matematik kan nøjes med at gå til enkeltfagsprøve i fagene uden at være tvunget til at tage en fuld 10. klasse. 

Ifølge Jesper Bienkowski bør denne ordning gælde alle frie fagskolers elever:

“EVA har dokumenteret, at vi på ordningen sender over 46 procent videre på en erhvervsuddannelse. I dag gælder ordningen desværre kun for de unge, som ikke har bestået dansk eller matematik. Men vi vil jo gerne kunne tilbyde enkeltfag til alle og bidrage til, at alle unge kommer videre på en erhvervsuddannelse”, siger han. 

LÆS OGSÅ: På trods af ros fra ministeren: Ingen støtte til frie fagskoler i finansloven

Yderligere oplysninger

Formand Jesper Bienkowski
Mobil 2345 1989