Menu

Formandskifte i Foreningen af Fri Fagskoler

Foreningen af Frie Fagskoler får ny formand d. 1. september 2022. Det sker som følge af, at den nuværende formand Toni Hessner går af som formand, da han har opsagt sin stilling som forstander på Tronsø Fri Fagskole for at hellige sig etableringen af en ny fri fagskole i Århus. Toni Hessner har været en del af foreningens bestyrelse siden 2010, næstformand 2012-2016 og derefter formand frem til 2022. 

Toni Hessner: “Jeg er stolt af at have været formand i en afgørende periode i skoleformens udvikling, og jeg er særligt stolt af, at jeg som forstander på Tronsø Fri Fagskole var den første til at åbne en håndværkslinje, som var ambitiøs på både elevernes, skoleformens, og samfundets vegne”.  

“Jeg brænder for Frie Fagskoler og ser, at skoleformen har et stort potentiale i forhold til at bygge bro mellem unge og de mange forskellige erhvervsuddannelser og jobs i Danmark. Det er jobs og uddannelser, der alle er vigtige i forhold til Danmarks fremtid, men som har svært ved at fange de unges opmærksomhed i nødvendigt omfang”. 

Den nuværende næstformand Jesper Bienkowski fra Vordingborg Fri Fagskole tager over som formand frem til næste ordinære generalforsamling i april 2023, hvor der skal vælges formand for en 2-årig periode.  

Den nye formand Jesper Bienkowski udtaler: “Det er med en betydelig portion ydmyghed, at jeg overtager posten som formand for Foreningen af Frie Fagskoler. Vi står midt i et stort arbejde med at placere frie fagskoler centralt – både i det danske uddannelseslandskab og på Christiansborg, og jeg ser frem til fortsætte det store arbejde med skoleformens udvikling, som er blevet igangsat i Toni Hessners formandsperiode”. 

“Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for Toni Hessners indsats for foreningen i de sidste 12 år og ønske ham al mulig held og lykke med hans nye skoleprojekt”