Sydfyns Fri Fagskole

Sydfyns Fri Fagskole

Skolens formål er at tilbyde undervisning og samvær, hvis hovedsigte er bred folkelig oplysning inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Undervisningen er af almendannende karakter og sigter at forøge den enkeltes livskvalitet og muligheder for videreuddannelse. Skolens værdigrundlag er, at et forpligtende fællesskab giver gode muligheder for at udvikle den enkeltes selvstændighed, samarbejdsevne og ansvarlighed, samt at sammenhæng i hverdagen giver grobund for livsglæde, begejstring og engagement.

 

TILBYDER FØLGENDE LINJER:

ERHVERVSLINJER

10. KLASSE

PARAT TIL JOB

Sydfyns Fri Fagskole

Kilingstrupvej 5

5881 Skårup
Tlf. 6223 1328
post@sydfynsfrifagskole.dk