Rødding Fri Fag- og Efterskole

Rødding Fri Fag- og Efterskole er en kombinationsskole for elever med særlige læringsforudsætninger.

Skolen består af en efterskoledel og en fagskoledel.

Skolen er et specialskoletilbud, og en af de 2 specialfagskoler i Danmark, som tilbyder forløb for unge med særlige behov og/eller læringsudfordringer.
Et forløb/ophold på Rødding Fri Fag- og Efterskole kan være som enkelte år eller som led i et STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) forløb.

Skolen sigter mod at fremme den unges personlig, sociale og faglige udvikling med målet om et selvstændigt voksenliv med videre uddannelse eller beskæftigelse. Fagskoledelen er opbygget med med et grundlæggende fundament i at lære at bo-selv i egne lejligheder og med selvvalgt brancheorienteret undervisning. 

Det er muligt at modtage dansk- og matematikundervisning med afgangsprøve. 

TILBYDER FØLGENDE LINJER

PARAT TIL JOB

Rødding Fri Fag- og Efterskole

Rødding Præstegårdsvej 11
6630 Rødding
Tlf. 74 84 25 00
mail@fagogefterskole.dk