reformkommission
03/05/2023

REFORMUDSPIL RISIKERER AT LUKKE DANMARKS ENESTE ERHVERVSRETTEDE KOSTSKOLEFORM

Kommentar fra Frie Fagskoler til Nye reformveje 2:                                                    

REFORMUDSPIL RISIKERER AT LUKKE DANMARKS ENESTE ERHVERVSRETTEDE KOSTSKOLEFORM

De frie fagskoler har ikke 8. og 9. klasse, men har i flere år arbejdet på at nytænke 10. klasse og det 10. skoleår i nye erhvervsrettede forløb. Hvis reformkommissionens anbefalinger om at lukke 10. klasse og reducere statstilskuddet på 10. skoleår bliver en realitet, er dette arbejde spildt. For så lukker Frie Fagskoler.

Med et unikt lovkrav om at mindst 1/3 af undervisningen skal være praktisk og erhvervsrettet, er Frie Fagskoler Danmarks eneste erhvervsrettede kostskoleform. Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye har tilmed været ude og argumentere for, at samfundet kunne have gavn af flere frie fagskoler. Derfor ser Frie Fagskolers formand Jesper Bienkowski med bekymring og undren på Reformkommissionens rapport:

Jeg er naturligvis glad for, at Frie Fagskoler er nævnt som en vigtig inspirationskilde til praktisk undervisning i rapporten. Men min glæde forstummer desværre betydeligt, når jeg kan udlede, at konsekvensen af reformudspillet bliver, at man lukker os. Det er et meget uheldigt signal, som jeg ikke er sikker på, at man har tænkt igennem

Praksisfaglighed er et ord, der går igen flere steder i reformkommissionens udspil, når det handler om at motivere børn og unge i skolen. En tilgang, der er i overensstemmelse med Frie Fagskolers ”gøremålsdidaktik”, hvor praksisfaglighed netop er kernen i al undervisning og dannelse på skolerne. Frie Fagskoler har i over 10 år udviklet på det 10. skoleår og tilbyder i dag en bred vifte af praktiske og erhvervsrettede kostskoleforløb, hvor især den målrettede ”Erhvervslinje” med virksomhedspraktik og mulighed for bogligt løft i en enkeltfagsordning er væsentlig at fremhæve. Her går over 46 % af eleverne videre på EUD.[1]

Den særlige kombination af et erhvervsrettet og helhedsorienteret kostskolemiljø med en stor del værkstedsundervisning og praksisfællesskaber spiller en afgørende rolle for unges afklaring, trivsel og motivation. Hvis de unge fortsat skal have denne mulighed, kræver det selvsagt, at et 10. skoleår stadig er en mulighed på Frie Fagskoler, og at tilskuddet ikke reduceres.

Foreningen af Frie Fagskoler hilser en dialog om udviklingen af et 10. skoleår og 10. klasse meget velkommen og opfordrer Børne- og Undervisningsminister Mattias Tesfaye - og politikerne generelt - til at arbejde for, at Frie Fagskolers tilbud fastholdes og tilmed forbedres som et vigtigt praktiskfagligt kostskole-supplement til det formelle system.

Yderligere oplysninger:

Formand Jesper Bienkowski, mobil 2345 1989 / Politisk konsulent Lasse Kjær mobil 3020 2346

Om Frie Fagskoler

Frie Fagskoler er frie kostskoler i familie med høj- og efterskoler, men optager kun elever, der er 16 år eller har forladt grundskolen efter 9. klasse. Frie Fagskoler adskiller sig bl.a. fra høj- og efterskoler med krav om, at 1/3 af undervisningen skal være praktisk og erhvervsrettet, og Foreningen af Frie Fagskoler arbejder for at højne anseelsen af de praktiske fag i samfundet.

 

[1] EVA, Undersøgelse af Frie Fagskoler, 2021

TypeError: implode(): Argument #2 ($array) must be of type ?array, string given in implode() (line 80 of /var/www/vhosts/friefagskoler.dk/web/sites/all/modules/location/location.inc).

26/08/2022

Foreningen af Frie Fagskoler får ny formand d. 1. september 2022. Det sker som følge af, at den nuværende formand Toni Hessner går af som formand, da han har opsagt sin stilling som forstander på Tronsø Fri Fagskole for at hellige sig etableringen af en ny fri fagskole i Århus.

24/02/2021

Der er behov for, at vi åbner op for alle elever på de frie fagskoler d. 15.

27/01/2021

Ny undersøgelse fra EVA viser bl.a., at forsøg med en ny enkeltfagsordning i 10.

02/10/2020

Om Magasinet Frie Fagskoler