Menu

Jobopslag

Konsulent til udvikling af de Frie Fagskoler

Brænder du for skole og uddannelse og for interessevaretagelse og foreningsarbejde? Har du erfaring med frie kostskoler, undervisning, projektledelse eller sekretariatsarbejde i en interesseorganisation?

Så læs videre her.

Foreningen af Frie Fagskoler er en interesseorganisation for de Frie Fagskoler, der er Danmarks erhvervsrettede kostskoleform. Skolerne tilbyder kurser indenfor flere forskellige brancher. Alle med det gode håndværk som centrum. 

Vi søger en konsulent til at styrke vores sekretariatsteam, der bl.a. arbejder med udvikling af vores skoleform, politisk interessevaretagelse og servicering af foreningens medlemmer og bestyrelse. 

Om jobbet

Som konsulent i sekretariatet vil du få et stort og selvstændigt ansvar for at udvikle og drive udvalgte dele af vores forsøgs- og udviklingsaktiviteter. I de kommende år skal vores aktiviteter have en ny retning, hvor der bl.a. sættes fokus på strategisk skoleudvikling.

Det indbefatter projektledelse og rådgivning omkring nye skoleinitiativer og udviklingsprojekter, herunder ledelse, kapacitetsopbygning og rekruttering samt fremme af faglig udvikling på skolerne og god håndtering af elevkultur og elevadfærd.

Du vil indgå i sekretariatets løbende opgaveløsning sammen med teamet.

Du kommer primært til at arbejde med bl.a.:

  • Udvikling af skoleformen i form af deltagelse i og ledelse af foreningens forskellige netværk, herunder videreudvikling af de eksisterende branchelinje-netværk.
  • Etablering af og efterfølgende projektledelse med hensyn til et nyt skoleledernetværk med fokus på strategisk skoleudvikling.
  • Vejledning af skoler i forhold til skoledrift, herunder rådgivning i forbindelse med oprettelse af nye skoler samt kvalitetssikring af den faglige udvikling og frie fagskolers kerneværdier.
  • Deltagelse i opgaveløsning i forhold til foreningens politiske interessevaretagelse.
  • Projektledelse af nye, tværgående aktiviteter og initiativer i skoleformen.

 

Dit arbejdssted er vores kontor på Vartov ved Rådhuspladsen i København, hvor vi bor sammen med Efterskoleforeningens sekretariat, som vi har et tæt samarbejde med. Du vil også skulle deltage i møder og samarbejde med skolernes personale, ledelser og initiativtagere om nye skoleprojekter uden for kontoret.

Om dig

Der er ikke specifikke krav til uddannelsesbaggrund, og din erfaringsbaggrund kan komme fra forskellige områder. Det er dog afgørende, at din baggrund er alsidig. 

Du er udadvendt, selvkørende og opsøgende i opgaveløsningen og i forhold til samarbejdspartnere, hvor du har erfaring med at skabe dialog og relationer.

Du er holdspiller og kan indgå i teamarbejde og samarbejde i forhold til opgavevaretagelse. Du har gode kommunikationsevner og er en dygtig formidler i både skrift og tale.

Du har overblik og evner at arbejde systematisk og struktureret, og du kan indgå i og lede udviklingsorienterede projekter.

Herudover er det en fordel, hvis du har erfaring med et eller flere af de følgende punkter:

  • Du har erfaring fra kostskoleverdenen eller fra et andet skole- og uddannelsesområde, fx som lærer eller leder
  • Du har erfaring med interessevaretagelse i en forening, interesseorganisation eller virksomhed
  • Du har erfaring fra centraladministrationen eller lign, fx Undervisningsministeriet
  • Du har erfaring med sekretariatsbetjening, fx rådgivning om ansvarsområder, mødematerialer mv. til faglige udvalg eller bestyrelse
  • Du har erfaring med ledelse, projektledelse, fundraising og organisationsudvikling o.l.

Om os

Vi tilbyder dig et spændende job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du vil få frihed til og ansvar for selvstændig udførelse af dine opgaver, hvilket giver mulighed for varierede og forskelligartede arbejdsdage.

Som en del af vores lille sekretariat vil du opleve et kollegialt fællesskab, hvor vi har en uformel omgangstone og dagligt samarbejder, støtter og sparre med hinanden. 

Stillingen er tidsbegrænset med en varighed på 3 år med ophør pr. 30 april 2027. Afhængigt af bl.a. foreningens situation vil stillingen kunne forlænges, hvilket afklares senest i efteråret 2026. 

Stillingen er på 37 timer i gennemsnit pr. uge med løn i forhold til din erfaring og kompetencer.

Tiltrædelse den 1. maj 2024.

Er du interesseret?

Så send en ansøgning vedlagt relevante bilag til jb@friefagskoler.dk, så den er os i hænde senest den 3. marts 2024.

Vi holder første ansættelsessamtale den 12. marts 2024 og anden samtale den 20. marts 2024.

Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte formand Jesper Bienkowski på tlf. 23451989.

Om de frie fagskoler

Frie Fagskoler blev etableret i 2015, og er Danmarks nye praktiske og erhvervsrettede kostskoleform. Siden etableringen har vi arbejdet hårdt på at udvikle det 10. skoleår i nye, praktiske og erhvervsrettede forløb, som især hjælper skoletrætte unge med at komme videre i uddannelse og job.

Det gør vi bl.a. gennem mesterlærerundervisning, en stor del målrettet erhvervspraktik og ved at rykke de boglige fag ud i fx køkkenet, autoværkstedet eller træ- og metalværkstedet.