24/02/2021

Frie Fagskolers formand: Der er behov for at genåbne alle vores 12 Frie Fagskoler

Der er behov for, at vi åbner op for alle elever på de frie fagskoler d. 15. marts, så vi kan sikre de unge den rette motivation i overgangen fra deres frie fagskole til en ungdomsuddannelse, udtaler Frie Fagskolers formand, Toni Hessner.

Toni Hessner, formand for Foreningen af Frie Fagskoler er glad for, at der fra d. 15. marts igen må åbnes op for elever på frie fagskoler, højskoler og efterskoler. Formanden er dog samtidig ked af, at genåbningen kun gælder i Nordjylland og Vestjylland. Toni Hessner opfordrer derfor kraftigt regeringen til at overveje en fuld genåbning for alle frie fagskolers elever, da man ellers risikerer at tabe en stor gruppe af praktisk interesserede og skoletrætte unge på gulvet inden de skal videre i ungdomsuddannelse.

Flere frie fagskoler har under pandemien løbende taget særligt sårbare kostelever ind på skolerne og flere skoler har i januar genåbnet for STU-elever, som hører til blandt nogle af de mest sårbare unge. Men det har ikke været tilstrækkeligt mener frie fagskolers formand:

Vi har på folketingets opfordring genåbnet skolerne for de allermest sårbare elever. Vi kan konstatere, at det har hjulpet de unge rigtig meget at være fysisk tilbage på skolen i et trygt kostskolefællesskab. Men selvom resten af vores elever ikke er ”sårbare” på samme måde, så er der et stærkt stigende behov for, at de også kommer tilbage til den praktiske undervisning, som de jo netop har søgt på de frie fagskoler

Der findes 12 Frie Fagskoler i Danmark, som alle har det gode håndværk som centrum og med en høj grad af praktisk undervisning, hvor eleverne så vidt muligt lærer dansk og matematik i værkstedet frem for i et traditionelt undervisningslokale. Fælles for disse elever er, at de har valgt en fri fagskole for ikke at få mere af den samme slags undervisning.

De ville have mere værkstedsundervisning, end de fik i folkeskolen – og meget mere end de får nu hjemme på værelset. Mange af Frie Fagskolers elever var meget skoletrætte, da de forlod folkeskolen. De var trætte af bøger, teori og tavleundervisning”, fortæller Toni Hessner og uddyber:

Vi har nogle super dygtige lærere, som gør alt, hvad de kan for at fjernundervise eleverne på en måde, der bliver så praktisk og anvendelsesorienteret som muligt. Både elever og lærere gør det rigtig godt. Men det ændrer ikke på, at eleverne stadig demotiveres af at sidde derhjemme. Det er umuligt at motivere eleverne i fjernundervisningen på samme måde, som de motiveres af hands-on i værkstedet på skolen, da praksisfællesskaber og mestringsoplevelser i værkstedet er en væsentlig motivationsfaktor

Formanden er især bekymret for elevernes overgang til en ungdomsuddannelse, som kan virke ekstra uoverkommelig for et ungt menneske, hvis man har forladt folkeskolen skoletræt:

Der er kraftigt behov for, at vi får åbnet op for alle vores elever, så vi kan sikre de unge den rette motivation i overgangen fra deres frie fagskole til en ungdomsuddannelse. Jo tidligere vi får eleverne tilbage i det rette miljø – des bedre er deres muligheder for at lykkes fremadrettet”, fortæller Toni Hessner og opfordrer ministeren til at overveje at åbne op for alle Frie Fagskoler i landet d. 15. marts:

Med den nuværende delvise åbning har vi allerede 5 frie fagskoler i drift, så vi mangler blot de sidste 7 af vores skoler. Der er behov for at de sidste 7 skoler også kan genåbne d. 15. marts? Ikke for min skyld. Ikke for skolernes skyld. Men for de unges skyld, så de får de bedste muligheder for en tryg overgang til deres ungdomsuddannelse og ikke ender med at blive tabt på gulvet

 

Fakta om Frie Fagskoler 

Der er 12 frie fagskoler i landet, som primært er kostskoler for unge, der ønsker at gå en praktisk vej mod en ungdomsuddannelse. Her modtager de unge både undervisning i praktiske fag og boglig undervisning, og de har mulighed for at forbedre deres karakterer i dansk og matematik i den såkaldte enkeltfagsordning.

Frie Fagskoler er frie kostskoler og har lovfællesskab med høj- og efterskole. Frie Fagskoler adskiller sig fra høj- og efterskoler på en række centrale punkter.

  • Skolerne har et særligt lovkrav om undervisning i praktiske og erhvervsrettede fag i mindst en tredjedel af undervisningen. 
  • Man kan starte på en Fri Fagskole, når man er 16 år eller har haft 9 års skolegang, og der er ingen yderligere aldersbegrænsninger. 
  • Der er 12 frie fagskoler rundt i landet, som er alment dannende og erhvervsforberedende kostskoler.  
  • Skolernes to centrale tilbud er EUD-forberedende kurser og 10. klasse for praktisk interesserede unge. Skoleformen huser også 2 specialskoler, som tilbyder ”Parat til Job” til unge med særlige behov. 

 

FRIE FAGSKOLERS BENYTTER GØREMÅLSPÆDAGOGIK 

Skoleformen har historisk været god til praksisnær gøremålsundervisning - hvilket understøttes af lovkravet om at undervise den enkelte elev i mindst 1/3 praktiske fag på skemaet. De boglige fag foregår ikke bare i klasseværelset – de hænger tæt sammen med de praktiske og kreative fag i værkstedet. Fagene skal opleves i praksis og derfor er omdrejningspunktet virkelighedsnære og erhvervsrettede projekter – ofte i samarbejde med virksomheder.  

 

FRIE FAGSKOLER BYGGER PÅ EN BRANCHESTRATEGI  

Frie Fagskoler har siden 2015 arbejdet med, hvordan en lille, men dog landsdækkende, kostskoleform kan agere samlet samtidigt med, at vi målrettet løser forskellige branchers rekrutteringsudfordringer. Indtil nu er der branchestrategier indenfor følgende 5 områder: 

  • Game Design
  • Gastronomi & Event  
  • Håndværk 
  • CARE - Sundhed, omsorg og pædagogik 
  • Design & Maker 

 

26/08/2022

Foreningen af Frie Fagskoler får ny formand d. 1. september 2022. Det sker som følge af, at den nuværende formand Toni Hessner går af som formand, da han har opsagt sin stilling som forstander på Tronsø Fri Fagskole for at hellige sig etableringen af en ny fri fagskole i Århus.

27/01/2021

Ny undersøgelse fra EVA viser bl.a., at forsøg med en ny enkeltfagsordning i 10.

02/10/2020

Om Magasinet Frie Fagskoler